Over de wenselijkheid van de uitgifte van geïndexeerde schuld door de Nederlandse overheid

Veruit de meeste, en in het geval van Nederland alle, staatsschuld die wordt uitgegeven, is nominaal. Een kleine, maar groeiende, groep van landen, zoals de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk geven schuld uit die geïndexeerd is aan de inflatie. In dit NEA paper bespreken Roel Beetsma (UvA) en Casper van Ewijk (CPB) de voor- en nadelen van de uitgifte van geïndexeerde staatsschuld. Ten slotte wordt nieuw beleid om geïndexeerde schuld uit te geven bediscussieerd, gegeven de institutionele beperkingen.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20231704_PGIM_Blacklogo2
B20221103_Zwitserlevengrayscale
B20231704_PensioenFederatie_Blacklogo
B20231704_DNB_Blacklogo
B20160708_tilburg university
Bekijk al onze partners