Optimal pension contract for heterogeneous agents accommodating for life events

The current Dutch cabinet has announced reforms into the direction of further individualizing the pension contract. This could lead to personalized pensions for heterogeneous agents accommodating for life events with collective risk sharing. This thesis derives the optimal dynamic contribution scheme and investment strategy over the life cycle for pension plan participants. A suboptimal pension contract, in terms of suboptimal contribution scheme and suboptimal investment strategy, will lead to welfare losses. These welfare losses are crucial in the policy discussion of the attractiveness of a customized pension contract. Tailoring the pension contract, in terms of contribution scheme and asset allocation, on heterogeneity characteristics such as risk aversion and assumed wage profile provides substantial welfare gain under the assumptions made in this thesis. Adjusting the contribution scheme in the pension contract based on life events such as receiving
an unexpected bequest, housing wealth and temporary unemployment is also significantly welfare enhancing. Adjusting the investment strategy optimally in the pension contract based on life events is marginally attractive. Including the relative importance of the state pension in the analysis (performed for a limited number of cases) yields similar policy implications, though the quantitative results change. For example, the welfare gain of adjusting the contribution rate in the pension contract on the accumulation of housing wealth crucially depends on the ratio of housing wealth to labor income. Adjusting the contribution scheme in the pension contract to realized asset returns might be attractive as well.

NL
De laatste jaren verschuift de pensioensector langzaam maar zeker van Defined Benefit (DB) naar Defined Contribution (DC) pensioencontracten. In Bovenberg en Nijman (2017) wordt voor deze transitie een duidelijke achtergrond gegeven. Deze ontwikkeling roept de vraag op of iedere participant een exibel pensioencontract op maat moet krijgen. Een eerste implicatie is dat het pensioencontract afgestemd kan worden op de heterogeniteit die in de samenleving aanwezig is, al bij het betreden van de arbeismarkt (bijvoorbeeld risicopreferenties en verwacht carrierepatroon). Een andere implicatie is dat het pensioencontract exibiliteit (openbreken van het huidige pensioencontract) kan bieden bij veranderende karakteristieken (life events), zoals de aankoop van een eigen woning, scheiding of huwelijk en promotie.
Deze scriptie is gericht op het bepalen van het optimale pensioencontract voor heterogene deelnemers waarvan de karakteristieken kunnen veranderen. Dit komt overeen met de bepaling van de flexibele, optimale premieinleg en pensioenuitkering enerzijds. Anderzijds, wordt het flexibel, optimaal beleggingsbeleid afgeleid. Het kwantificeren van welvaarstverliezen van een uniform en in flexibel pensioencontract heeft als doel te identificeren waar maatwerk een toegevoegde waarde heeft voor de deelnemer. Deze scriptie kan gezien worden als aanvulling op Van Ewijk et al. (2017) , met overlap in en uitbreiding op de casussen. Belangrijk verschil in de modelanalyse is dat deze scriptie premiesturing toestaat.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20220412_SPIN_logo+naam_2xPMS_2_voettekst
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
BPL_Pensioen_logo+pay-off - 1610-1225 v1.1_grijswaarden
B20221103_Zwitserlevengrayscale
Bekijk al onze partners