Opleidingsverschillen in levensverwachting: De bijdrage van acht risicofactoren

“Een substantiële vermindering van de ongelijkheden in levensverwachting vereist beleidsmaatregelen met betrekking tot een breed scala aan gezondheidsbepalende factoren”

In deze studie is het effect van verschillende risicofactoren op de verschillen in levensverwachting tussen mannen en vrouwen in Nederland in de leeftijd van 35 tot 80 jaar met een hoge of lage opleiding beoordeeld. De gegevens zijn vergeleken met de cijfers voor Noordwest-Europa. Daarbij is gekeken naar de volgende risicofactoren: handmatig beroep van de vader, laag inkomen, weinig sociale contacten, roken, hoge alcoholconsumptie, weinig lichaamsbeweging en een lage consumptie van fruit en groente.

Kernboodschap voor de sector

  • Niet alleen gezondheidsgedrag, maar ook materiële omstandigheden en omstandigheden tijdens de jeugd verklaren de kloof in levensverwachting tussen lager en hoger opgeleide mensen.
  • Een substantiële vermindering van de ongelijkheden in levensverwachting vereist beleidsmaatregelen met betrekking tot een breed scala aan gezondheidsbepalende factoren.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Magazine
Netspar Brief            •            Werkprogramma 2019-2023           •           Onderzoekagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_university of groningen
B20160615_pggmgroengrijs_grijswaarden_small
B20220518_BNP Paribas logo_voettekst
B20211201_Cardano_Logo 2021_website
B20160708_afm
Bekijk al onze partners