Onderzoek naar vermogen, gezondheid en dataverzameling

Sociale verzekeringen hebben als doel om individuen een financieel vangnet te bieden wanneer ze met tegenslag geconfronteerd worden. Echter, bij het vormgeven van een systeem van sociale verzekeringen wordt vaak niet alleen gekeken naar de bescherming die het systeem biedt, maar ook hoe met behulp van het systeem het welvaartsniveau kan worden verhoogd. Hiervoor is kennis nodig over zowel de individuele reacties op tegenslag, zoals ziekte of een vermogensschok, als de individuele reacties op het systeem dat men moet beschermen tegen die tegenslag. Als iemand bijvoorbeeld de hoogte van bijdragen aan sociale verzekeringen wil bepalen, zal diegene eerst moeten begrijpen hoe individuen bij voorkeur hun financiële middelen verdelen over verschillende mogelijke levensuitkomsten en hoe consumptiepatronen beïnvloed worden door negatieve schokken zoals ziekte. Daarnaast zal diegene moeten begrijpen welke negatieve effecten sociale verzekeringen met zich mee kunnen brengen in de vorm van moral hazard en of deze teniet gedaan kunnen worden met behulp van complementaire interventies. Om zulke gedragseffecten te kunnen onderzoeken is toegang tot data op individueel niveau, die van hoge kwaliteit is en representatief voor de onderzoekspopulatie, essentieel. Verbeteringen in dataverzamelingsmethoden is dus van groot belang voor een goed begrip van de werking van sociale verzekeringen etc.

Een uitgebreide NL samenvatting is te lezen achterin het paper.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Netspar Brief            •            Actionplan 2019-2023           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Onze partners

B20160708_achmea
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
B20160708_erasmus
B20160708_tilburg university
Bekijk al onze partners