Onderzoek naar vermogen, gezondheid en dataverzameling

Sociale verzekeringen hebben als doel om individuen een financieel vangnet te bieden wanneer ze met tegenslag geconfronteerd worden. Echter, bij het vormgeven van een systeem van sociale verzekeringen wordt vaak niet alleen gekeken naar de bescherming die het systeem biedt, maar ook hoe met behulp van het systeem het welvaartsniveau kan worden verhoogd. Hiervoor is kennis nodig over zowel de individuele reacties op tegenslag, zoals ziekte of een vermogensschok, als de individuele reacties op het systeem dat men moet beschermen tegen die tegenslag. Als iemand bijvoorbeeld de hoogte van bijdragen aan sociale verzekeringen wil bepalen, zal diegene eerst moeten begrijpen hoe individuen bij voorkeur hun financiële middelen verdelen over verschillende mogelijke levensuitkomsten en hoe consumptiepatronen beïnvloed worden door negatieve schokken zoals ziekte. Daarnaast zal diegene moeten begrijpen welke negatieve effecten sociale verzekeringen met zich mee kunnen brengen in de vorm van moral hazard en of deze teniet gedaan kunnen worden met behulp van complementaire interventies. Om zulke gedragseffecten te kunnen onderzoeken is toegang tot data op individueel niveau, die van hoge kwaliteit is en representatief voor de onderzoekspopulatie, essentieel. Verbeteringen in dataverzamelingsmethoden is dus van groot belang voor een goed begrip van de werking van sociale verzekeringen etc.

Een uitgebreide NL samenvatting is te lezen achterin het paper.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20231704_PGIM_Blacklogo2
B20221103_Zwitserlevengrayscale
B20231704_PensioenFederatie_Blacklogo
B20231704_DNB_Blacklogo
B20160708_tilburg university
Bekijk al onze partners