Now is the time.Overstap naar degressieve pensioenopbouw nu wenselijk en mogelijk

Juist nu is een opportuun moment voor een overgang van doorsneeopbouw naar degressieve opbouw. Lans Bovenberg (UvT) en Bart Boon (MinFin) stellen in dit paper dat verhoging van de AOW-leeftijd de mogelijkheid biedt om de overgangsproblematiek op te lossen. De overstap naar degressieve opbouw zorgt er dan bovendien voor dat de inkomenseffecten van een hogere AOW-leeftijd meer gelijkmatig worden gespreid over lagere en hogere inkomens. De overheid moet volgens de auteurs degressieve opbouw accommoderen door eventuele juridische en fiscale blokkades op te ruimen en sociale partners te stimuleren over te stappen.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20180327_logo_PGB-Pensioendiensten_grijswaarden
B20160708_aegon
B20160708_maastricht university
B20160708_B20160615_Stichting-van-de-Arbeid-logo
B20160708_radboud
Bekijk al onze partners