Naar een solide en solidair stelsel

  • Peter Gortzak Peter Gortzak

Peter Gortzak schetst in dit paper het beleid van de FNV inzake het pensioenstelsel. Het doel van de FNV is om ook in de toekomst grote groepen werknemers te kunnen voorzien van een redelijk pensioen. Hiertoe zal de FNV zich bij de loononderhandelingen met kracht keren tegen versobering van het aanvullend pensioen en tegen een verslechtering van de indexatieambitie. Een goede indexatiekwaliteit is uiterst belangrijk voor een breed maatschappelijk draagvlak voor ons pensioenstelsel. Verder bespreekt Peter Gortzak de standpunten van de FNV ten aanzien van een degressieve opbouw binnen het bestaande doorsneepremiesysteem, de differentiatie in het indexatiebeleid en het verder verschuiven van de pensioenrisico’s naar deelnemers. Peter Gortzak is vicevoorzitter van de FNV.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_university of groningen
B20160615_pggmgroengrijs_grijswaarden_small
B20211201_Cardano_Logo 2021_website
AFM logo 2023 zwart wit
Bekijk al onze partners