Naar een nieuw pensioencontract: Over het failliet van het nominalepensioencontract en bouwstenen voor een reëel contract

In dit paper bespreken Casper van Ewijk (CPB) en Lans Bovenberg (Tilburg University) het huidige pensioencontract en beschrijven ze een aantal bouwstenen van meer robuuste stelsels. Daarna bespreken ze hoe verschillende alternatieve systemen vermogensschokken uitsmeren over consumptie gedurende de levenscyclus. Tenslotte laten ze zien hoe meer recht kan worden gedaan aan de individuele omstandigheden van deelnemers.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20210618_Achmea_logo_grey
B20160708_universiteit utrecht
B20160708_erasmus
B20160708_ministeries
B20210909_SPMS_logo download greyscale smaller
Bekijk al onze partners