Naar een duurzaam financieringsmodel voor hypotheken

Lans Bovenberg (TiU) bespreekt in dit paper een duurzaam financieringsmodel voor hypotheken zonder staatssteun. Banken financieren hypotheken op de kapitaalmarkt met langlopende leningen in plaats van met deposito’s die direct opvraagbaar zijn. De beperking van systematische risico’s en kredietrisico’s en de betere allocatie van macro-economische risico’s resulteren in een stabieler financieel systeem. De voordelen voor pensioenfondsen en verzekeraars als hypotheken gefinancierd worden op de kapitaalmarkt, worden in dit paper uiteengezet.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_tilburg university
B20200214_BlackRock_BLK_eng_black_rgb_small
B20200104_RailOV_logoo.original.grijswaarden
Print
B20190823_mn-logo_small
Bekijk al onze partners