Modernisering van het uitvoeringsmodel voor pensioenregelingen en marktwerking

  • Arnoud Boot Arnoud Boot

Dit paper is gebaseerd op een recente adviesaanvraag van de Ministeries van SZW en Financiën inzake mogelijk gewenste aanpassingen in het uitvoeringsmodel voor pensioenregelingen (Boot, 2007). In het navolgende wordt het integrale advies weergegeven, aangevuld met enige nadere gedachten over de toekomstige invulling van het geheel van het Nederlandse pensioensysteem.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_university of groningen
B20160615_pggmgroengrijs_grijswaarden_small
B20211201_Cardano_Logo 2021_website
AFM logo 2023 zwart wit
Bekijk al onze partners