Model uncertainty in financial markets: Long run risk and parameter uncertainty

  • Alexander de Roode Alexander de Roode

Onzekerheid omtrent belangrijke parameters van de financiële markt, zoals de risicopremies voor inflatie en aandelen, brengt grote risico’s met zich mee voor beleggers met een langetermijnhorizon. Door de afwezigheid van lokale inflatie derivaten is het een uitdaging om de inflatie van beleggers adequaat af te dekken. Ik laat zien dat investeerders die hun inflatierisico willen afdekken profijt kunnen hebben van het houden van obligaties die gerelateerd zijn aan buitenlandse inflatie. Verder kunnen investeerders de afdekprestatie van hun portfolio verbeteren met behulp van langetermijninteracties tussen hun inflatie maatstaf en buitenlandse inflatie. Voor de belangrijkste reële obligatie markten toon ik aan dat de inflatierisicopremie in de Engelse obligatie markt steeg gedurende de financiële crisis, terwijl deze in de Amerikaanse markt daalde. Gezien de grote parameteronzekerheid van de inflatierisicopremie, die is toegenomen gedurende de financiële crisis, presenteer ik een model waarmee de investeerder dit kan kwantificeren en meenemen in hun langetermijnbeslissingen. Tot slot demonstreer ik dat de moeilijkheid van het schatten van de aandelenrisicopremie de belangrijkste bron van parameteronzekerheid is voor defined contribution pensioencontracten. Ik introduceer een manier om parameteronzekerheid te implementeren in de contributies, zodat deelnemers het risico van de vervangingsratio ten tijde van hun pensionering kunnen verbinden aan hun contributies. Samenvattend demonstreert deze dissertatie robuuste methodes voor beleggers om parameter onzekerheid te implementeren in risicomodellen en biedt een nieuw inzicht op het effect van parameter onzekerheid in financiële modellen.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20231704_PGIM_Blacklogo2
B20221103_Zwitserlevengrayscale
B20231704_PensioenFederatie_Blacklogo
B20231704_DNB_Blacklogo
B20160708_tilburg university
Bekijk al onze partners