Marktoplossingen voor langlevenrisico

In de discussie over de houdbaarheid van het pensioenstelsel speelt de stijgende levensverwachting een belangrijke rol. Dit NEA paper van Sylvain de Crom (AEGON), Anne de Kreuk (Cardano), Ronald van Dijk (APG), Michel Vellekoop (UvA) en Niels Vermeijden (Cardano) levert een nieuwe bijdrage aan de reeds bestaande literatuur over marktoplossingen in langlevenrisico door een uitgebreide consultatie van zowel de vraag- als de aanbodkant. Zij stellen dat juist het ontwerpen van nieuwe producten, in goed overleg tussen de vraag- en aanbodzijde, kan bijdragen aan het tot stand komen van goede marktoplossingen.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20210618_Achmea_logo_grey
B20160708_universiteit utrecht
B20160708_erasmus
B20160708_ministeries
B20210909_SPMS_logo download greyscale smaller
Bekijk al onze partners