Marktconsistente waardering van zachte (reële) pensioencontracten

Dit document beschrijft marktconsistente waardering van zacht (re¨ele) pensioencontracten zoals die in de uitwerkingsovereenkomst bij het pensioenakkoord worden voorgesteld. Aangetoond wordt dat, indien toe- en afslagen worden verleend door schokken in de marktconsistente dekkingsgraad uit te smeren over een aantal jaren, de marktconsistente disconteringsvoet afhangt van de horizon van de pensioentoezegging. Ook worden resultaten afgeleid voor verdelingsmechanismen gebaseerd op niet marktconforme waardering van de verplichtingen, bijvoorbeeld door risicoloos te disconteren of door te disconteren tegen het verwacht portefeuillerendement.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20180327_logo_PGB-Pensioendiensten_grijswaarden
B20160708_aegon
B20160708_maastricht university
B20160708_B20160615_Stichting-van-de-Arbeid-logo
B20160708_radboud
Bekijk al onze partners