Life events and participant engagement in pension plans

Wij onderzoeken het gebruik van life events (bijvoorbeeld trouwen, een nieuwe baan starten) voor het creëren van effectieve pensioencommunicatie. Pensioendeelnemers staan vaak niet open voor pensioencommunicatie en houden zich niet bezig met hun pensioenplanning. Het is belangrijk om dit gebrek aan betrokkenheid te overwinnen: deelnemers zouden realistische verwachtingen kunnen vormen over hun financiële gesteldheid tijdens hun pensioen, zouden vroeg genoeg gaten kunnen ontdekken in hun pensioen zodat ze de nodige maatregelen kunnen treffen en zouden negatieve emoties en bezorgdheid om hun pensioen door onterechte verwachtingen kunnen vermijden. Het toesturen van communicatie rondom belangrijke levensgebeurtenissen wordt vaak gezien als een manier om de effectiviteit van communicatie te verhogen. Belangrijke levensgebeurtenissen kunnen overeenkomen met leermomenten en dus ook met meer openheid voor pensioencommunicatie en planning. In dit onderzoek vatten we de bestaande literatuur over levensgebeurtenissen als leermomenten samen. Daarna geven we een overzicht van de levensgebeurtenissen die het meest geschikt zijn om betrokkenheid te verhogen. Vervolgens presenteren we empirisch bewijs voor de relatie tussen belangrijke levensgebeurtenissen en de betrokkenheid van deelnemers. We eindigen met de implicaties van het onderzoek in theorie en voor de praktijk.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20221103_Zwitserlevengrayscale
B20231704_PensioenFederatie_Blacklogo
B20231704_DNB_Blacklogo
B20160708_tilburg university
Bekijk al onze partners