Life events and participant engagement in pension plans

  • Matthew Blakstad Matthew Blakstad
  • Elisabeth Brüggen Elisabeth Brüggen
  • Thomas Post Thomas Post

Wij onderzoeken het gebruik van life events (bijvoorbeeld trouwen, een nieuwe baan starten) voor het creëren van effectieve pensioencommunicatie. Pensioendeelnemers staan vaak niet open voor pensioencommunicatie en houden zich niet bezig met hun pensioenplanning. Het is belangrijk om dit gebrek aan betrokkenheid te overwinnen: deelnemers zouden realistische verwachtingen kunnen vormen over hun financiële gesteldheid tijdens hun pensioen, zouden vroeg genoeg gaten kunnen ontdekken in hun pensioen zodat ze de nodige maatregelen kunnen treffen en zouden negatieve emoties en bezorgdheid om hun pensioen door onterechte verwachtingen kunnen vermijden. Het toesturen van communicatie rondom belangrijke levensgebeurtenissen wordt vaak gezien als een manier om de effectiviteit van communicatie te verhogen. Belangrijke levensgebeurtenissen kunnen overeenkomen met leermomenten en dus ook met meer openheid voor pensioencommunicatie en planning. In dit onderzoek vatten we de bestaande literatuur over levensgebeurtenissen als leermomenten samen. Daarna geven we een overzicht van de levensgebeurtenissen die het meest geschikt zijn om betrokkenheid te verhogen. Vervolgens presenteren we empirisch bewijs voor de relatie tussen belangrijke levensgebeurtenissen en de betrokkenheid van deelnemers. We eindigen met de implicaties van het onderzoek in theorie en voor de praktijk.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk, gewijd aan het bevorderen van een beter begrip van de economische en sociale gevolgen van pensioenen, vergrijzing en ‘de oude dag’ in Nederland en Europa.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie
Netspar Brief       •          Werkprogramma 2019-2023        •         Onderzoeksagenda Netspar NexT

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_dnb
svb
B20190823_mn-logo_small
B20160708_uva
ortec
Bekijk al onze partners