Langer doorwerken door training

  • Sander Duijvis Sander Duijvis
  • Egbert de Graaf Egbert de Graaf
  • Jannie van Leeuwen Jannie van Leeuwen

Welke effecten hebben opleiding en scholing tijdens de arbeidsparticipatie op inzetbaarheid van oudere werknemers en hoe kan het volgen van opleiding en scholing langer doorwerken stimuleren?

In deze paper onderzoeken we wat het effect is van het volgen van training door oudere medewerkers op de mate waarin ze langer doorwerken. Het volgen van on the job training heeft een positief effect op de productiviteit, verdiencapaciteit en inzetbaarheid van de werknemer. We zien dat het aanbieden en stimuleren van training vanuit de werkgever een positieve relatieheeft met de pensioenleeftijd van oudere werknemers. Het aanbieden van trainingen brengt het gevoel van waardering en erkenning met zich mee dat een positief effect heeft op de werkrelatie. Dit zorgt er voor dat oudere werknemers langer doorwerken. Jongere medewerkers volgen echter twee keer zoveel training dan oudere werknemers. Belemmeringen zijn de kortere periode waarin de werknemer en de werkgever kan profiteren van de opleiding. Hierbij lijken werkgevers geen rekening te houden met het feit dat jongere werknemers veel eerder van baan wisselen en dat daardoor de terugverdientijd voor de werkgever juist vaak
korter is. Daarnaast is het beeld dat oudere werknemers minder snel kennis opdoen. Grotere werkgevers bieden gemiddeld hun werknemers (inclusief de oudere werknemers) meer opleidingen aan dan kleine werkgevers.Wanneer (oudere) medewerkers training volgen zijn generieke opleidingen (algemene opleidingen en trainingen) effectiever dan specifieke opleidingen (trainingen gericht op kennis en vaardighedendie uitsluitend ingezet kunnen worden in de huidige functie).Dat de overheid een belangrijke rol speelt in het stimuleren van opleiding door (oudere) werknemers blijkt uit de aanpak van Scandinavische landen. Mede door de aanpak van de overheid is de arbeidsparticipatie en het volgen van training door oudere werknemers hoger dan in andere landen. Ook andere factoren zoals het pensioenstelsel en de cultuur van overleg met sociale partners spelen hierin een rol.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Netspar Brief            •            Actionplan 2019-2023           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Onze partners

B20180327_logo_PGB-Pensioendiensten_grijswaarden
B20160708_aegon
B20160708_maastricht university
B20160708_B20160615_Stichting-van-de-Arbeid-logo
B20160708_radboud
Bekijk al onze partners