Lage rente en de balans tussen omslagfinanciering en kapitaaldekking van pensioenen

Dit achtergronddocument gaat in op de optimale balans tussen kapitaaldekking en omslagfinanciering wanneer in de toekomst gerekend moet worden met langdurig lage rente en lage rendementen. Daarbij wordt met name gekeken naar de wenselijkheid van een verschuiving binnen de tweede pijler van kapitaaldekking naar een ‘Non-financial’ of ‘Notional’ Defined Contribution (NDC) pensioen zoals dat eind jaren eind jaren ’90 in Zweden is ingevoerd en zich sindsdien in groeiende internationale belangstelling mag verheugen.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20180327_logo_PGB-Pensioendiensten_grijswaarden
B20160708_aegon
B20160708_maastricht university
B20160708_B20160615_Stichting-van-de-Arbeid-logo
B20160708_radboud
Bekijk al onze partners