Laatste fase hervorming Nederlands pensioenstelsel

“De in 2020 overeengekomen pensioenhervorming markeert het einde van de overgang van een uitkerings- naar een premieovereenkomst”

De afgelopen 20 jaar heeft er een duidelijke verschuiving plaatsgevonden binnen de Nederlandse aanvullende pensioenen: van uitkeringen waarvan de hoogte vooraf min of meer vaststond naar uitkeringen die zijn gebaseerd op een vaste premie-inleg. Eerst laten we zien hoe eerdere hervormingen de weg hebben vrijgemaakt voor een collectieve premieovereenkomst met individuele elementen. Vervolgens waarschuwen we dat de nieuwe hervormingen niet perse tot een begrijpelijkere pensioenregeling zullen leiden. Tot slot wijzen we erop dat pensioenkortingen in geval van tegenvallende financiële markten tot nieuwe problemen zouden kunnen leiden.

 

Kernboodschap voor de sector

  • Veel mensen begrijpen weinig van pensioenen en het is niet uitgesloten dat de pensioenhervorming hier weinig verandering in zal brengen.
  • Er kunnen zich nieuwe problemen voordoen op het moment dat pensioenen gekort worden vanwege slecht presterende financiële markten.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20231704_DNB_Blacklogo
svb
B20211216_shell download
B20160708_uva
B20200924_Ortec Finance logo 250px_banner_small
Bekijk al onze partners