Krimp van organisaties en psychische disbalans

In deze bijdrage onderzoeken we of, en zo ja, in welke mate krimp van werkgelegenheid in organisaties leidt tot de ervaring van disbalans tussen inspanningen en beloningen. Het onderzoek richt zich op de sectoren overheid en onderwijs. We onderzoeken dit aan de hand van twee gekoppelde datasets: één van werknemers uit deze sectoren en één van hun werkgevers. Uit de resultaten blijkt dat wanneer het personeelsbestand krimpt, werknemers meer disbalans ervaren tussen hun inspanningen en de beloningen op het werk. Meer disbalans hangt negatief samen met de gezondheid en de baantevredenheid van werknemers. Het verband tussen krimp van de werkgelegenheid in de organisatie en de door de werknemers ervaren disbalans is minder sterk voor werknemers die risico’s omarmen.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

vu
NN_logo_gray
B20190901_nidi-logo_greyscale
B20160708_apg
B20160708_ministeries
Bekijk al onze partners