Keuzemogelijkheden binnen en tussen pensioenregelingen: Niet voor elk wat wils

Uit enquêtes blijkt dat Nederlanders meer keuzemogelijkheden met betrekking tot het eigen pensioen willen. Kan keuzevrijheid gecombineerd worden met collectieve georganiseerde solidariteit binnen aanvullende pensioenregelingen? Om deze vraag te beantwoorden bespreekt het artikel de voors en tegens van keuzemogelijkheden vanwerknemers en werkgevers binnen en tussen pensioenregelingen. De theoretische en empirische gevolgen van keuzes in de Nederlandse aanvullende pensioenregelingen worden besproken. De neoklassieke economische theorie, de neo-institutionele theorie ende gedragseconomische theorie worden toegepast op de aanvullende pensioenen.Bovendien worden lessen geleerd uit de ervaring in Nederland met keuzes binnen pensioenregelingen en met keuzes in andere gebieden. Slechts een zeer kleine minderheid zal gebruik maken van de nieuwe keuzemogelijkheden in de aanvullende pensioenregelingen. In tegenstelling tot de neoklassieke economische theorie bevelen deneo-institutionele theorie en de gedragseconomische theorie aan het verplichte aanvullend pensioen uit te breiden tot alle werkenden. De welvaartswinst van meer keuzes is twijfelachtig. Opheffing van de verplichte deelname zal invloed hebben op het relatieve succes van het Nederlandse pensioenstelsel: grote aantallen van relatiefgoedkoop verzekerde werknemers en een relatief hoog pensioen als gevolge van dit aanvullend pensioen.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20231704_DNB_Blacklogo
svb
B20211216_shell download
B20160708_uva
B20200924_Ortec Finance logo 250px_banner_small
Bekijk al onze partners