Invaren of niet invaren door pensioenfondsen: economische en juridische aspecten

“Een evenwichtige transitie behoeft oplossingen voor diverse onduidelijkheden”

Na de invoering van de nieuwe pensioenwet moeten de huidige pensioenrechten vóór 2028 worden omgezet in beschikbare premieregelingen. Dit is een delicaat proces omdat de nieuwe wet een evenwichtige transitie beoogt. Met andere woorden: er moet sprake zijn van een voor alle generaties eerlijke verdeling van de risico’s en voordelen. Daarom is de default voor pensioenfondsen dat alle bestaande aanspraken moeten worden omgezet in ‘persoonlijk vermogen’. In dit paper analyseren wij de juridische en economische betekenis van deze vereisten, signaleren diverse onduidelijkheden en doen zeven aanbevelingen ter verduidelijking van deze pensioenwet.

 

 

Kernboodschap voor de sector

• Betrek de belangen van toekomstige generaties bij de beoordeling van evenwichtigheid.
• Verduidelijk wanneer sociale partners geen invaarverzoek hoeven te doen.
• Verruim de weigeringsgronden van pensioenfondsen en de rol van de transitiecommissie.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20221103_Zwitserlevengrayscale
B20231704_PensioenFederatie_Blacklogo
B20231704_DNB_Blacklogo
B20160708_tilburg university
Bekijk al onze partners