Informative social interactions

We design, field and exploit survey data from a representative sample of the French population to examine whether informative social interactions enter households’ stockholding decisions. Respondents report perceptions about their circle of peers with whom they interact about financial matters, their social circle and the population. We provide evidence for the presence of an information channel through which social interactions influence perceptions and expectations about stock returns, and financial behavior. We also find evidence of mindless imitation of peers in the outer social circle, but this does not permeate as many layers of financial behavior as informative social interactions do.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk, gewijd aan het bevorderen van een beter begrip van de economische en sociale gevolgen van pensioenen, vergrijzing en ‘de oude dag’ in Nederland en Europa.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie
Netspar Brief       •          Werkprogramma 2019-2023        •         Onderzoeksagenda Netspar NexT

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_achmea
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
B20160708_erasmus
B20160708_tilburg university
Bekijk al onze partners