Informal caregiving, a healthy decision? Determinants and health-related consequences of providing informal care

Voordat je het weet sta je als burger zelf voor de keuze: ga ik wel of geen mantelzorg verlenen? Hoewel het een makkelijke keuze lijkt, is deze eenvoud bedrieglijk. Naast
het verlenen van mantelzorg wordt van burgers namelijk ook verwacht dat zij langer doorwerken. Bovendien kampen vooral oudere mantelzorgers vaak zelf met gezondheidsproblemen, die mogelijk samenhangen met het verlenen van mantelzorg. Moeten we dan maar steeds meer zorg overlaten aan professionele zorgverleners? In dit survey paper staan twee vragen centraal. Ten eerste bespreken wij wat de economische theorie ons leert over de keuze tussen mantelzorg (informele zorg) en professionele (formele) zorg en de implicaties daarvan voor overheidsbeleid. Vervolgens zoomen wij in op één aspect van het verlenen van mantelzorg, namelijk in hoeverre dit gepaard gaat met negatieve gezondheidseffecten.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

vu
NN_logo_gray
B20190901_nidi-logo_greyscale
B20160708_apg
B20160708_ministeries
Bekijk al onze partners