Informal caregiving, a healthy decision? Determinants and health-related consequences of providing informal care

Voordat je het weet sta je als burger zelf voor de keuze: ga ik wel of geen mantelzorg verlenen? Hoewel het een makkelijke keuze lijkt, is deze eenvoud bedrieglijk. Naast
het verlenen van mantelzorg wordt van burgers namelijk ook verwacht dat zij langer doorwerken. Bovendien kampen vooral oudere mantelzorgers vaak zelf met gezondheidsproblemen, die mogelijk samenhangen met het verlenen van mantelzorg. Moeten we dan maar steeds meer zorg overlaten aan professionele zorgverleners? In dit survey paper staan twee vragen centraal. Ten eerste bespreken wij wat de economische theorie ons leert over de keuze tussen mantelzorg (informele zorg) en professionele (formele) zorg en de implicaties daarvan voor overheidsbeleid. Vervolgens zoomen wij in op één aspect van het verlenen van mantelzorg, namelijk in hoeverre dit gepaard gaat met negatieve gezondheidseffecten.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2019-2023           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20220412_SPIN_logo+naam_2xPMS_2_voettekst
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
BPL_Pensioen_logo+pay-off - 1610-1225 v1.1_grijswaarden
B20220329_sph huisartsen
Bekijk al onze partners