Individuele pensioenoplossingen: doel, vormgeving en een illustratie

In dit artikel schetsen wij de mogelijkheden van een individuele pensioenoplossing die rekening houdt met de psychologie van de deelnemer en die de complexiteit voor hem beperkt houdt. De oplossing die wij presenteren is te beschouwen als een alternatief voor zowel DB- als traditionele DC-regelingen. Het belangrijkste uitgangspunt is dat zinvolle persoonlijke keuzen mogelijk worden gemaakt die zo dicht mogelijk bij het ‘ideaal’ van een oplossing van complete markten komen, zonder de individuele deelnemers met de complexiteit ervan lastig te vallen. De door ons voorgestelde oplossing heeft de voordelen van een individueel optimaal plan zonder een aantal van de gebruikelijke nadelen. Het is toegesneden op de wensen en de omstandigheden van het individu, maar het aantal agency problemen is veel kleiner dan gebruikelijk en door het in een collectieve structuur aan te bieden blijven de kosten beperkt.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

vu
NN_logo_gray
B20190901_nidi-logo_greyscale
B20160708_apg
B20160708_ministeries
Bekijk al onze partners