Individual Consumption, Time Use and their Distribution for the Dutch Population

  • Bart van Leeuwen Bart van Leeuwen

In de afgelopen jaren lijkt er een hernieuwde maatschappelijke en wetenschappelijke interesse te zijn gekomen voor economische ongelijkheid. Economische ongelijkheid bestaat wanneer mensen niet in dezelfde mate beschikking hebben over kansen en middelen om hun economisch welzijn te verbeteren. Economisch welzijn is een fundamenteel subjectief begrip. Hoewel het kan worden gemeten (bijvoorbeeld in een enquˆete), is economisch welzijn moeilijk te vergelijken voor verschillende personen. Economisch welzijn wordt in belangrijke mate ontleend aan de consumptie van goederen en diensten. Studies van inkomens- en vermogensongelijkheid kunnen een beeld geven van economische ongelijkheid. Immers, wordt er gemeten in welke mate er ongelijkheid bestaat in de middelen die men beschikbaar heeft voor consumptie. Dit is een objectieve dimensie van economische ongelijkheid. Recente studies laten zien dat inkomens- en vermogensongelijkheid zijn toegenomen in Europa en de Verenigde Staten. In deze dissertatie volg ik een meer directe aanpak door ongelijkheid in daadwerkelijke consumptie te bestuderen. In vergelijking met inkomen of vermogen is consumptie een betere maatstaf van individueel welzijn gedurende de levensloop. Onderzoek toont aan dat mensen door middel van hun spaargedrag proberen te voorkomen dat tijdelijke lage inkomens leiden tot grote veranderingen in consumptie. Over de levensloop gezien is er dan ook een sterkere correlatie tussen consumptie en welzijn dan tussen inkomen en welzijn. Om deze reden concentreert dit onderzoek zich op consumptie als een maatstaf van ongelijkheid in economisch welzijn.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20221103_Zwitserlevengrayscale
B20231704_PensioenFederatie_Blacklogo
B20231704_DNB_Blacklogo
B20160708_tilburg university
Bekijk al onze partners