Indexatiebeleid van pensioenfondsen

Hoe waarde- of welvaartsvast zijn onze pensioenen en wat is de invloed van de nieuwe regelgeving? Extra premie en reservering voor indexatie is nodig om de kans op indexatie hoog te houden en om sterke fluctuaties in de premies te voorkomen.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_university of groningen
B20160615_pggmgroengrijs_grijswaarden_small
B20211201_Cardano_Logo 2021_website
AFM logo 2023 zwart wit
Bekijk al onze partners