In hoeverre is met deeltijdpensionering een toereikend pensioen geborgd?

“Deeltijdpensionering faciliteert het verminderen van werkdruk en het behouden van een adequaat pensioeninkomen”

Deeltijdpensionering voor de AOW-leeftijd kan mensen helpen om tegelijkertijd de werkdruk te verminderen en een adequaat pensioeninkomen te verzekeren. Na een carrière van voltijdswerk bereiken zij die deeltijds met pensioen gaan in plaats van voltijds veel vaker een inkomensvervanging van 70% bij gedeeltelijke pensionering en vervolgens een hogere inkomensvervanging bij volledige pensionering. Ook hebben zij die met deeltijdpensioen gaan een hogere kans op een adequaat pensioeninkomen wanneer pensioenfondsen  pensioenrechten niet indexeren, of wanneer het pensioeninkomen lager is doordat zij minder jaren pensioenrechten op hebben opgebouwd.

 

Kernboodschap voor de sector

  • Deeltijdpensionering kan individuen die voor de AOW-leeftijd met pensioen willen gaan, bijv. zij in fysiek zware beroepen, helpen om langer door te blijven werken en hun financiële zelfredzaamheid op de oude dag verzekeren.
  • Nu er minder institutionele prikkels zijn om eerder te stoppen met werken, kan deeltijdpensioen de komende jaren een grotere rol gaan spelen in het geleidelijk afbouwen van het werkende leven.
  • Dit kan gunstig zijn voor de overheidsfinanciën, aangezien mensen met deeltijdpensioen meer jaren pensioenpremiebetalingen en belastinginkomen genereren.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Netspar Brief            •            Actionplan 2019-2023           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Onze partners

B20160708_achmea
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
B20160708_erasmus
B20160708_tilburg university
Bekijk al onze partners