Impliciete en expliciete leeftijdsdifferentiatie in pensioencontracten

Dit design paper van Roel Mehlkopf (Tilburg University), Jan Bonenkamp, Casper van Ewijk, Harry ter Rele en Ed Westerhout (allen Centraal Planbureau) gaat in op twee vormen van leeftijdsdifferentiatie in pensioencontracten: impliciete en expliciete leeftijdsdifferentiatie. Zij laten hierin zien dat in huidige pensioencontracten sprake is van impliciete leeftijdsdifferentiatie: de aanspraken van jongere deelnemers hebben een risicovoller profiel dan die van oudere deelnemers. Maar expliciete leeftijdsdifferentiatie heeft een aantal voordelen menen de auteurs. Zij gaan in dit paper in op de potentiële voordelen van een overgang van huidige, uniforme contracten met impliciete leeftijdsdifferentiatie naar nieuwe contracten met expliciete leeftijdsdifferentiatie.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20231704_PGIM_Blacklogo2
B20221103_Zwitserlevengrayscale
B20231704_PensioenFederatie_Blacklogo
B20231704_DNB_Blacklogo
B20160708_tilburg university
Bekijk al onze partners