Illiquiditeit voor pensioenfondsen en verzekeraars. Rendement versus risico

Er wordt vaak beweerd dat langetermijnbeleggers, zoals pensioenfondsen en verzekeraars, een substantieel deel van hun vermogen zouden moeten beleggen in illiquide activa. Beleggen in illiquide activa levert een liquiditeitspremie op. Maar beleggen in illiquide activa brengt ook liquiditeitsrisico’s met zich mee. De vraag is in hoeverre deze liquiditeitsrisico’s van belang zijn voor de langetermijnbelegger. In dit paper bespreekt Joost Driessen (TiU) de verschillende aspecten van zowel liquiditeitspremies als liquiditeitsrisico’s voor langetermijnbeleggers en geven aan hoe de afruil tussen liquiditeitsrendement en liquiditeitsrisico op een verantwoorde wijze kan worden gemaakt.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_university of groningen
B20160615_pggmgroengrijs_grijswaarden_small
B20211201_Cardano_Logo 2021_website
AFM logo 2023 zwart wit
Bekijk al onze partners