Housing, Savings and Bequests Over the Life Cycle

Huidige demografische ontwikkelingen die leiden tot een vergrijzende bevolking in geïndustrialiseerde landen (met name een afname van de vruchtbaarheid in combinatie met een stijgende levensverwachting) impliceren belangrijke uitdagingen voor pensioen- en zorgstelsels. Deze moeten financieel gezond blijven, terwijl ze tegelijkertijd adequate pensioenen en voldoende toegang tot zorg moeten garanderen aan een vergrijzende bevolking. Hoewel er in de afgelopen jaren veel hervormingen zijn gedaan om deze uitdagingen het hoofd te bieden, moet er nog veel werk worden verricht om te garanderen dat pensioen- en zorgstelsels duurzaam blijven.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2019-2023           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20180327_logo_PGB-Pensioendiensten_grijswaarden
B20160708_aegon
B20160708_maastricht university
B20160708_B20160615_Stichting-van-de-Arbeid-logo
B20160708_radboud
Bekijk al onze partners