Housing, Savings and Bequests Over the Life Cycle

Huidige demografische ontwikkelingen die leiden tot een vergrijzende bevolking in geïndustrialiseerde landen (met name een afname van de vruchtbaarheid in combinatie met een stijgende levensverwachting) impliceren belangrijke uitdagingen voor pensioen- en zorgstelsels. Deze moeten financieel gezond blijven, terwijl ze tegelijkertijd adequate pensioenen en voldoende toegang tot zorg moeten garanderen aan een vergrijzende bevolking. Hoewel er in de afgelopen jaren veel hervormingen zijn gedaan om deze uitdagingen het hoofd te bieden, moet er nog veel werk worden verricht om te garanderen dat pensioen- en zorgstelsels duurzaam blijven.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20231704_DNB_Blacklogo
svb
B20211216_shell download
B20160708_uva
B20200924_Ortec Finance logo 250px_banner_small
Bekijk al onze partners