Hoe reëel is reëel?

In het huidige Nederlandse pensioendebat speelt de ambitie om reële contracten aan te bieden aan deelnemers in een pensioenfonds een grote rol. De analyse van Alexander de Roode en Ronald Mahieu (beiden TiU) gaat in op deze vraagstukken door allereerst de mogelijkheden voor de identificatie van de reële rente te onderzoeken op basis van reële obligaties en inflatiegerelateerde swap contracten. Ten tweede onderzoeken zij de mogelijkheid van het afdekken van het inflatierisico door middel van buitenlandse inflatiegerelateerde derivaten. Zij doen ten slotte diverse aanbevelingen.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_university of groningen
B20160615_pggmgroengrijs_grijswaarden_small
B20211201_Cardano_Logo 2021_website
AFM logo 2023 zwart wit
Bekijk al onze partners