Hoe reageren partners op het wegvallen van de WIA-uitkering?

“Partners gaan vaak meer werken om het inkomensverlies van het huishouden op te vangen”

Aan het begin van deze eeuw kende Nederland onder de verzekerde beroepsbevolking een van de hoogste percentages werknemers met een arbeidsongeschiktheidsuitkering ter wereld. Diverse regeringen hebben vervolgens geprobeerd om de aanspraken op de  arbeidsongeschiktheidsregeling terug te dringen. De laatste stap in dit proces was de invoering van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) in 2006, waarbij de criteria om in aanmerking te komen voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering werden aangescherpt en grotere financiële prikkels werden ingevoerd om mensen weer aan het werk te krijgen. Dat heeft duidelijk effect gehad op werknemers die ziek waren, maar hoe zit het met hun partners? In dit paper onderzoeken we welke effecten de WIA heeft gehad op de arbeidsmarktparticipatie van partners.

Kernboodschap voor de sector

  • Bij een volledige analyse van de herziening van de WIA dient ook rekening te worden gehouden met het effect dat de herziening heeft op partners.
  • Vanwege de rol van partners bij het opvangen van een plotse terugval in inkomen moet er bij hervormingen op het gebied van sociale zekerheid aandacht zijn voor kwetsbare groepen werknemers die een tijdelijk contract hebben of werkloos zijn en geen partner hebben.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20231704_PGIM_Blacklogo2
B20221103_Zwitserlevengrayscale
B20231704_PensioenFederatie_Blacklogo
B20231704_DNB_Blacklogo
B20160708_tilburg university
Bekijk al onze partners