Hoe reageren arbeidsongeschikten op een hogere pensioengerechtigde leeftijd?

“60-plussers met arbeidsbeperking benutten resterende werkcapaciteit nauwelijks”

Een hogere AOW-leeftijd heeft positieve gevolgen voor arbeidsparticipatie van ouderen, maar leidt waarschijnlijk ook tot meer aanvragen voor arbeidsongeschiktheids- en werkloosheidsuitkeringen. Uit deze studie blijkt dat oudere werknemers die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn, door de verhoging van de AOW-leeftijd eerder te maken krijgen met een volledige uitkeringssituatie. Financiële prikkels om door te werken hebben voor hen minder effect dan voor jongere gedeeltelijk arbeidsongeschikten. Ook hebben ouderen minder kans om weer aan het werk te komen dan jongeren. Een hogere mate van arbeidsongeschiktheid leidt voor hen tot meer inkomensverlies.

Kernboodschap voor de sector

  • Beleid zou erop gericht moeten zijn om werken aantrekkelijker en de sociale zekerheidsprogramma’s (financieel) minder aantrekkelijk te maken.
  • Flexibelere pensioenregelingen met mogelijkheden tot deeltijdpensioen kunnen hierin een belangrijke rol spelen.
  • Aan de vraagkant kan worden gedacht aan maatregelen die het voor werkgevers aantrekkelijker maken om oudere werknemers met gezondheidsbeperkingen in dienst te nemen.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20220412_SPIN_logo+naam_2xPMS_2_voettekst
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
BPL_Pensioen_logo+pay-off - 1610-1225 v1.1_grijswaarden
B20221103_Zwitserlevengrayscale
Bekijk al onze partners