Hoe gevoelig is de uittredeleeftijd voor veranderingen in het pensioenstelsel?

De geplande verhoging van de AOW-leeftijd naar 66 jaar in 2020 roept de vraag op hoe werkenden hun uittredingsgedrag hierop zullen aanpassen. Gaan mensen die straks een jaar later hun AOW krijgen, ook daadwerkelijk een jaar later met pensioen? Dit paper van Didier Fouarge, Andries de Grip en Raymond Montizaan (allen ROA, UM) gaat in op de mate waarin de pensioenleeftijd van werkenden gevoelig is voor veranderingen in de pensioenrechten. Ze proberen inzicht te ontlenen uit vergelijkbare hervormingen, om op die manier de effecten van de verhoging van de AOW-leeftijd in te schatten. Daarnaast kijken ze naar de mate waarin degenen die pas later AOW krijgen, nu denken later met pensioen te gaan.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20180327_logo_PGB-Pensioendiensten_grijswaarden
B20160708_aegon
B20160708_maastricht university
B20160708_B20160615_Stichting-van-de-Arbeid-logo
B20160708_radboud
Bekijk al onze partners