Hoe betrekken pensioenfondsen deelnemers bij hun maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid?

  • Rob Bauer Rob Bauer
  • Erik Veldpaus Erik Veldpaus
  • Reinout van Tuyll van Serooskerken Reinout van Tuyll van Serooskerken

“Er bestaat geen one size fits all-aanpak”

Pensioenfondsen boeken steeds meer vooruitgang met maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB). Dit komt door de toenemende nadruk in wet- en regelgeving op sociale, milieu- en governancefactoren en door bredere initiatieven zoals de VN Sustainable Development Goals (SDGs). De besturen van pensioenfondsen moeten tal van keuzes maken bij het formuleren van hun MVB-beleid. Hoe kunnen zij ervoor zorgen dat hun keuzes in het verlengde liggen van de voorkeuren van hun deelnemers? En hoe bepalen de pensioenfondsen wat die voorkeuren zijn en of ze veranderen?

 

Kernboodschap voor de sector

  • Iedere deelnemerspopulatie heeft haar eigen kenmerken en er bestaat dus geen eenvoudige one size fits all-aanpak voor het bepalen van voorkeuren.
  • Ga met de deelnemers in gesprek over de dilemma’s rondom maatschappelijk verantwoord beleggen zodat ze meer begrip krijgen voor de gemaakte keuzes.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20220412_SPIN_logo+naam_2xPMS_2_voettekst
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
BPL_Pensioen_logo+pay-off - 1610-1225 v1.1_grijswaarden
B20221103_Zwitserlevengrayscale
Bekijk al onze partners