Hoe bereid zijn werkgevers om ouderen aan te nemen?

In dit artikel maken we gebruik van een vignetstudie onder werkgevers in de publieke sector om de impact van de leeftijd van de sollicitant en het oordeel van de werkgever over productiviteit en loon van oudere werknemers te onderzoeken op de kans om aangenomen te worden. We vinden dat de kans om aangenomen te worden significant daalt met de leeftijd van de sollicitant. Een sollicitant die 60 jaar is, heeft een 41% lagere kans om aangenomen te worden dan iemand die 35 jaar is. Werkgevers zijn van oordeel dat de productiviteit van 55-64-jarigen lager is en de loonkosten hoger zijn dan die van jongere werknemers. Echter, een negatief oordeel over de loonkosten van oudere werknemers heeft geen significante impact op de kans dat oudere sollicitanten worden aangenomen. Een negatief oordeel van de werkgever over de relatieve productiviteit van oudere werknemers leidt daarentegen wel tot een substantiële lagere kans voor oudere sollicitanten om te worden aangenomen.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

vu
NN_logo_gray
B20190901_nidi-logo_greyscale
B20160708_apg
B20160708_ministeries
Bekijk al onze partners