Het pensioenlabel als basis voor toezicht

In pensioenland onderscheiden we nominale en reële ambities. De financiële situatie van een pensioenfonds kan jaarlijks (fors) schommelen, wat de realisatie van de ambities kan beïnvloeden. In dit paper stellen Agnes Joseph (Syntrus Achmea, UvA) en Dirk de Jong (Syntrus Achmea) een aanpak voor om te komen tot een pensioenlabel. Hierbij verschuift de focus van zuiver nominaal denken naar een combinatie van nominaal en reëel denken. De vraag die telkens weer gesteld wordt is: kunnen de nominale en reële ambities worden gehandhaafd of moeten de ambities worden bijgesteld?

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_university of groningen
B20160615_pggmgroengrijs_grijswaarden_small
B20220518_BNP Paribas logo_voettekst
B20211201_Cardano_Logo 2021_website
AFM logo 2023 zwart wit
Bekijk al onze partners