Het pensioen van de zzp’er fiscaal-juridisch bezien: Wie is er aan zet?

  • Gerry Dietvorst Gerry Dietvorst

In Nederland neemt ruim 95 procent van de werknemers deel aan een pensioenregeling. Voor nagenoeg iedere werknemer is dus een voorziening getroffen. Voor niet-werknemers ligt dat anders. Als de zzp’er geen aanvullende maatregelen treft, is hij straks op de AOW en op het in dienstbetrekking opgebouwde pensioen aangewezen. Gerry Dietvorst (Competence Center for Pension Research, UvT) bespreekt de bouwstenen voor de opbouw van een fiscaal gefacilieerde oudedagsvoorziening voor de zzp’er. Ook benoemt hij de beperkingen en de knelpunten. Tenslotte geeft hij antwoord op de hoofdvraag: wie is er aan zet?

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2019-2023           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20221103_Zwitserlevengrayscale
B20220412_SPIN_logo+naam_2xPMS_2_voettekst
B20210909_SPMS_logo download greyscale smaller
B20200924_Ortec Finance logo 250px_banner_small
B20210618_Achmea_logo_grey
Bekijk al onze partners