Het nieuwe nabestaandenpensioen

De Wet toekomst pensioenen leidt niet alleen tot forse veranderingen in de vormgeving van het ouderdomspensioen. Ook de inrichting van het nabestaandenpensioenen gaat aanzienlijk veranderen. Sociale partners, pensioenfondsen en ondernemingsraden dienen nieuwe keuzes te maken binnen de ruimte die de wet zal gaan bieden. Uitvoerders, werkgevers en HR-professionals komen voor de uitdaging te staan deelnemers adequaat voor te lichten over de werking van het nieuwe nabestaandenpensioen. Het gaat daarbij zowel om de risico’s voor de deelnemers als om het handelingsperspectief: de keuzes die de (voormalige) werknemers kunnen en moeten maken. In deze bijdrage wordt beschreven hoe het nabestaandenpensioen momenteel is vormgegeven en hoe het gaat veranderen. Ook wordt ingegaan op de vraag hoe het nabestaandenpensioen internationaal is ingericht en waarom de behoefte aan inkomensverzekeringen bij overlijden sterk kan verschillen tussen deelnemers.

Dit paper is grotendeels gebaseerd op Netspar Design Paper ‘Uitkeringseffecten en kostendekkende premies in het nieuwe nabestaandenpensioen’.
Gepubliceerd in ‘Pensioen & Praktijk’.

Meer info?
Lees het paper van Theo NijmanBas Werker en Sander Muns (Tilburg University).

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2019-2023           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_dnb
svb
B20211216_shell download
B20160708_uva
B20200924_Ortec Finance logo 250px_banner_small
Bekijk al onze partners