Het loslaten van de werkrol na pensionering

De overgang van werk naar pensioen is een belangrijke gebeurtenis in het leven van ouderen. Het stoppen met betaald werk betekent echter niet noodzakelijk dat de werkrol helemaal wordt losgelaten. In hoeverre speelt het oude werk nog steeds een rol in het leven van Nederlandse gepensioneerden? In een onderzoek van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut zijn aan bijna 850 gepensioneerden stellingen hierover voorgelegd

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

vu
NN_logo_gray
B20190901_nidi-logo_greyscale
B20160708_apg
B20160708_ministeries
Bekijk al onze partners