Het ideaal van een nationaal pensioenfonds

Door een opeenstapeling van aanpassingen aan het huidige pensioenstelsel dreigt een wezenlijk kenmerk van het pensioencontract te worden uitgehold: risicodeling binnen en tussen generaties werknemers. Jan Bonenkamp, Lex Meijdam, Eduard Ponds en Ed Westerhout stellen dat het beter is terug te gaan naar de doelstellingen van het pensioenstelsel, een ideaal stelsel daaruit af te leiden, en dan te bedenken hoe dit ideaal is te benaderen. De ideale pensioenvoorziening is van en voor werknemers, nationaal georganiseerd, kent meer keuze voor deelnemers en is transparanter dan het huidige stelsel.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20220412_SPIN_logo+naam_2xPMS_2_voettekst
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
BPL_Pensioen_logo+pay-off - 1610-1225 v1.1_grijswaarden
B20221103_Zwitserlevengrayscale
Bekijk al onze partners