Het begeleiden van pensioenkeuzes: drie lessen uit het medische vakgebied om tot betere pensioenbeslissingen te komen

“Onderzoek naar de manier waarop patiënten medische beslissingen nemen, kan helpen om pensioenkeuzes te vereenvoudigen en verbeteren”

Pensioendeelnemers moeten complexe beslissingen nemen op basis van informatie die voor hen lastig te begrijpen is: er zijn meerdere alternatieven, met positieve en negatieve gevolgen waarvan de kans dat ze optreden verschilt, en waarbij verschillende voorkeuren en waarden een rol spelen. Iets soortgelijks geldt in het medisch domein voor patiënten die beslissingen moeten nemen over mogelijke behandelingen. Er is veel onderzoek gedaan naar de manier waarop zij het beste kunnen worden geholpen bij het maken van hun keuze. In dit paper kijken we hoe resultaten uit het medisch domein gebruikt kunnen worden om pensioendeelnemers te helpen betere keuzes te maken.

Kernboodschap voor de sector

  • Er is meer onderzoek nodig om vast te stellen welke overwegingen, waarden en informatie belangrijk zijn voor pensioenbeslissingen.
  • Deze informatie kan worden verwerkt in toekomstige instrumenten voor pensioenbeslissingen.
  • Er moet onderzocht worden hoe doeltreffend de verschillende methodes, visuele hulpmiddelen en communicatieaspecten (bijv. “verbal quantifiers”) in deze instrumenten zijn.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2019-2023           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_tilburg university
B20200214_BlackRock_BLK_eng_black_rgb_small
B20200104_RailOV_logoo.original.grijswaarden
Print
B20190823_mn-logo_small
Bekijk al onze partners