Herverdeling van individueel pensioenvermogen naar partnerpensioen: een “stated preference”-analyse

“De bereidheid om pensioenvermogen uit te ruilen loopt sterk uiteen”

De tweede pijler van het Nederlandse pensioenstelsel biedt werknemers de mogelijkheid om, binnen bepaalde fiscale grenzen, ouderdomspensioen om te zetten in nabestaandenpensioen. Deze paper beschrijft de uitkomsten van een “stated preference”-experiment om de uitruilvoorkeuren van werknemers met een partner in de leeftijdscategorie 55 tot 65 jaar te meten. Hierbij werd gekeken naar vijf denkbeeldige toewijzingen, uiteenlopend van geen uitruil (partner heeft alleen recht op eigen pensioen in de eerste pijler) tot volledige uitruil (nabestaande ontvangt zelfde pensioeninkomen als gezamenlijk pensioen toen partner nog leefde).

 

Kernboodschap voor de sector

  • De communicatie over opties rond nabestaandenpensioen moet worden verbeterd en rekening houden met de partner van de pensioengerechtigde, aangezien de economische voorkeuren van beide partners een rol spelen bij uitruilkeuzes.
  • Een duidelijke keuzearchitectuur met transparante producten is noodzakelijk.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20221103_Zwitserlevengrayscale
B20231704_PensioenFederatie_Blacklogo
B20231704_DNB_Blacklogo
B20160708_tilburg university
Bekijk al onze partners