Health Risks in Old Age – Implications for Household Savings and Insurance

Dit proefschrift bestudeert verschillen in de risico’s op langdurige zorggebruik en sterfte, en de gevolgen daarvan voor publieke en particuliere verzekeringen.

Om te beginnen onderzoeken we factoren die de duur van en overgangen tussen formele zorgtypen (thuis- of verpleeghuiszorg) beïnvloeden. We maken hierbij gebruik van Nederlandse administratieve gegevens. In vergelijking met een cognitieve beperking hangt het hebben van een fysieke beperking samen met korter langdurig zorggebruik en meer vervanging door mantelzorg. Bovendien vertragen hogere financiële middelen en eigen woningbezit het gebruik van langdurige zorg, wat wijst op een mogelijke vraag naar particuliere langdurige zorg.

Vervolgens onderzoeken we averechtse selectie binnen particuliere annuïteits- en langdurige zorgverzekeringen. Hoewel het combineren van deze verzekeringen selectieproblemen kan verzachten wanneer risico’s op overleving en op het gebruik van langdurige zorg negatief gecorreleerd zijn, geven onze bevindingen aan dat dit niet voldoende is om selectieproblemen volledig aan te pakken. Wij vinden weliswaar negatief gecorreleerde risico’s voor sociaaleconomische groepen, maar groeps-specifieke beprijzing blijkt noodzakelijk om selectieproblemen ongedaan te maken met productbundeling.

Verder onderzoeken we in hoeverre sociaaleconomische verschillen in langdurige zorg en sterfte de welvaartsverdeling in Nederland beïnvloeden. We vinden dat huishoudens met een hogere sociaaleconomische status aanzienlijk hogere welvaart ervaren dan degenen met lagere sociaaleconomische status vanwege langere periodes van pensioenuitkeringen, kortere verblijven in verpleeghuizen en het nalaten van grotere erfenissen.

Voor onze studies hebben we bestaande schattingsmethoden van duurmodellen uitgebreid om tegelijkertijd rekening te kunnen houden met links-afgekapte data en niet-geobserveerde karakteristieken. Wij vinden substantiële schattingsonzuiverheden wanneer deze twee factoren verkeerd worden gemodelleerd.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20221103_Zwitserlevengrayscale
B20231704_PensioenFederatie_Blacklogo
B20231704_DNB_Blacklogo
B20160708_tilburg university
Bekijk al onze partners