Geven met een warme hand: Bewijs van erfenisplanning

In dit paper bestuderen wij het erfenismotief voor sparen, gebruikmakend van administratieve data betreffende alle sterfgevallen die zich in Nederland hebben voorgedaan tussen 2006 en 2013. Hiermee bouwen wij voort op het eerdere werk van Kopczuk (2007). Wij onderzoeken of mensen een deel van hun nalatenschap overdragen aan hun erfgenamen in de verwachting van een nabije dood. Allereerst maken we onderscheid tussen verwachte en onverwachte sterfgevallen. Ten tweede, controlerend voor geslacht, leeftijd, burgerlijke staat en permanent inkomen, stellen we vast dat verwachte sterfgevallen geassocieerd worden met minder vermogen op het moment van overlijden. We constateren het sterkste effect, een verschil in financieel vermogen van ongeveer 24%, voor alleenstaanden die aan kanker overlijden. Op basis van de hoeveelheid gegevens en de kenmerken van de Nederlandse institutionele context interpreteren wij dit resultaat als een afspiegeling van het plannen van de nalatenschap waarbij een onderliggend erfenismotief de aanleiding vormt.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_university of groningen
B20160615_pggmgroengrijs_grijswaarden_small
B20211201_Cardano_Logo 2021_website
AFM logo 2023 zwart wit
Bekijk al onze partners