Geven met een warme hand: Bewijs van erfenisplanning

In dit paper bestuderen wij het erfenismotief voor sparen, gebruikmakend van administratieve data betreffende alle sterfgevallen die zich in Nederland hebben voorgedaan tussen 2006 en 2013. Hiermee bouwen wij voort op het eerdere werk van Kopczuk (2007). Wij onderzoeken of mensen een deel van hun nalatenschap overdragen aan hun erfgenamen in de verwachting van een nabije dood. Allereerst maken we onderscheid tussen verwachte en onverwachte sterfgevallen. Ten tweede, controlerend voor geslacht, leeftijd, burgerlijke staat en permanent inkomen, stellen we vast dat verwachte sterfgevallen geassocieerd worden met minder vermogen op het moment van overlijden. We constateren het sterkste effect, een verschil in financieel vermogen van ongeveer 24%, voor alleenstaanden die aan kanker overlijden. Op basis van de hoeveelheid gegevens en de kenmerken van de Nederlandse institutionele context interpreteren wij dit resultaat als een afspiegeling van het plannen van de nalatenschap waarbij een onderliggend erfenismotief de aanleiding vormt.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk, gewijd aan het bevorderen van een beter begrip van de economische en sociale gevolgen van pensioenen, vergrijzing en ‘de oude dag’ in Nederland en Europa.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie
Netspar Brief       •          Werkprogramma 2019-2023        •         Onderzoeksagenda Netspar NexT

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_university of groningen
B20160615_pggmgroengrijs_grijswaarden_small
ministeries
B20160708_cardano
B20160708_afm
Bekijk al onze partners