Gemengde gevoelens rond het nieuwe pensioenstelsel

De invoering van het nieuwe pensioenstelsel voltrekt zich vooralsnog in een omgeving waarbij deelnemers niet bovenmatig geïnteresseerd zij n in deze ontwikkeling. De onzekerheid die gepaard gaat met het nieuwe stelsel wordt vooral door  werknemers geassocieerd met een gemiddeld lagere pensioenuitkering. Het actiever omgaan met pensioen lijkt vooral ook
een zaak te worden voor hoger opgeleiden of voor deelnemers met pensioenkennis.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Magazine
Netspar Brief            •            Werkprogramma 2019-2023           •           Onderzoekagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

vu
B20160708_nationale nederlanden
B20190901_nidi-logo_greyscale
B20160708_apg
B20160708_ministeries
Bekijk al onze partners