Gaat u binnenkort met pensioen? Een tweeledig onderzoek naar de website van Allianz en bijbehorende keuzearchitectuur omtrent de hoog-laagconstructie

  • Thijs van der Valk Thijs van der Valk

Aansluitend op de toenemende belangstelling voor keuzehulpen binnen het pensioendomein ontstaat de behoefte om de toepassing hiervan nader te onderzoeken. Keuzehulpen binnen het pensioendomein zijn tot op heden nog in beperkte mate onderzocht. Pensioeninformatie blijkt
echter vaak ingewikkeld te zijn, met als resultaat dat mensen snel opzien tegen het maken van keuzes verwant aan deze informatie. Het doel van dit onderzoek is dan ook om inzicht te geven in de manieren waarop pensioenverzekeraars mensen kunnen ondersteunen in het maken van een weloverwogen keuze omtrent hun toekomstige pensioen. De focus binnen dit onderzoek ligt op een van de keuzemogelijkheden binnen het pensioendomein: de hoog-laagconstructie. Aan de hand van een literatuurstudie, een functionele analyse en een tweetal hardopwerkonderzoeken is allereerst gekeken naar de keuzearchitectuur omtrent de hoog-laagconstructie op de website van pensioenverzekeraar Allianz. Op basis van deze drie methoden worden bepaalde gebreken van de desbetreffende website van Allianz blootgelegd. Dit zijn gebreken die het maken van een weloverwogen keuze in de weg kunnen staan. Visuele ondersteuningen bleken bijvoorbeeld niet aanwezig op de webpagina, terwijl deze vanuit de literatuur wel degelijk een meerwaarde blijken te hebben in het keuzeproces. De website van Allianz stelt de bezoeker ook niet in staat om informatie over de hoog-laagconstructie op basis van evenwichtige en onafgebroken afwegingen te evalueren. Zo is deze informatie niet geclusterd, de informatie over de hoog-laagconstructie staat verspreid over
de webpagina. Dit is opvallend, omdat gebalanceerde en bijeengebrachte informatie het maken van een weloverwogen keuze beter faciliteert.
Deze contrasten tussen de ideale situatie en de website van Allianz waren dan ook reden om een visuele ondersteuning in de vorm van een argumentenkaart te maken, zodat de informatie over de hoog-laagconstructie overzichtelijk en gebalanceerd bij elkaar stond. Om na te gaan of de toevoeging van een argumentenkaart daadwerkelijk een meerwaarde kan zijn voor het maken van een weloverwogen keuze binnen het pensioendomein, wordt een voorstel voor een experiment gedaan. In dit experiment wordt de originele webpagina vergeleken met dezelfde webpagina, inclusief argumentenkaart. Participanten dienen aan de hand van een situatieschets een drietal vragen te beantwoorden over de hoog-laagconstructie. Dit doen zij met behulp van de website van Allianz. Aan de hand van een vragenlijst wordt de beslissingsambivalentie onder participanten vastgesteld. Hiermee wordt duidelijk of de argumentenkaart het maken van een weloverwogen keuze beter faciliteert. Ook wordt er gekeken naar het begrip van de informatie en naar de zoektijd en het zoeksucces van participanten.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_tilburg university
B20200214_BlackRock_BLK_eng_black_rgb_small
B20200104_RailOV_logoo.original.grijswaarden
Print
B20190823_mn-logo_small
Bekijk al onze partners