Framing in pensioenkeuzes

Het effect van framing in de keuze voor beleggingsprofiel in DC‑plannen naar aanleiding van de Wet verbeterde premieregeling

De Wet verbeterde premieregeling (Wvp) maakt het deelnemers in premieovereenkomsten en kapitaalovereenkomsten per 1 september 2016 mogelijk om te kiezen voor doorbeleggen na de pensioendatum c.q. te kiezen voor een variabele pensioenuitkering. De vraag is hoe deelnemers bereikt kunnen worden om zich te verdiepen in de variabele pensioenuitkering en hoe de voor- en nadelen van doorbeleggen na pensioen zo goed mogelijk gecommuniceerd kunnen worden zodat deelnemers een helder handelingsperspectief hebben en een keuze maken.

In dit onderzoek rapporteren we twee veldstudies onder deelnemers van twee grote pensioenuitvoerders  in Nederland. Deelnemers kregen brieven of e-mails waarin de Wvp en de gevolgen bij doorbeleggen werden uitgelegd in termen van toekomstige winsten die behaald kunnen worden (winstframe) en toekomstige verliezen die men zou kunnen voorkomen (verliesframe) en er werd verwezen naar de uitkomsten van andere deelnemers (sociaal vergelijkingsframe). Resultaten laten zien dat deelnemers in het verlies-frame zich, vergeleken bij de andere vormen van framing: a) meer verdiepten in hun huidige pensioensituatie (doorklikken naar hun profiel op de site van de pensioenuitvoerder), b) vaker hun profiel aanpasten naar aanleiding van de informatie, terwijl c) hun nieuwe pensioenkeuze niet meer of minder risicovol was.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_tilburg university
B20200214_BlackRock_BLK_eng_black_rgb_small
B20200104_RailOV_logoo.original.grijswaarden
Print
B20190823_mn-logo_small
Bekijk al onze partners