Financial incentives and job choice

Dit proefschrift onderzoekt de verschillende manieren waarop arbeidsmarktbeleid de bereidheid van een individu om een baan te accepteren kan beïnvloeden. Het eerste en tweede artikel kijkt naar het baanzoekgedrag van werkloze individuen, terwijl het derde artikel de baan naar baan mobiliteit van werknemers bestudeert. Alle drie de artikelen zijn voornamelijk empirisch van aard, hoewel het eerste artikel ook een bijdrage levert aan de theoretische literatuur omtrent zogenaamde zoekmodellen.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

vu
NN_logo_gray
B20190901_nidi-logo_greyscale
B20160708_apg
B20160708_ministeries
Bekijk al onze partners