Uitlegbaarheid van het nieuwe pensioenstelsel

“Het belang van communicatie voor een begrijpelijk en aanvaardbaar nieuw stelsel”

Het nieuwe Nederlandse pensioenstelsel biedt deelnemers meer keuzes, maar ook meer onzekerheid. Daarom moet communicatie gericht zijn op begrijpelijke uitleg van het stelsel zodat deelnemers de juiste pensioenkeuzes kunnen maken. Maar communicatie kan ook invloed hebben op het draagvlak ervoor: ervaren mensen het nieuwe stelsel en de uitkomsten ervan als gerechtvaardigd? Ten slotte moet communicatie reële verwachtingen scheppen om teleurstellingen in de toekomst te voorkomen.

 

Kernboodschap voor de sector

  • Beloof geen gouden bergen voor het nieuwe stelsel; dit zal slechts tot onrealistische verwachtingen en dus teleurstelling in het nieuwe stelsel leiden.
  • Tref voorbereidingen voor intensievere publiekscommunicatie, differentieer communicatieprocessen naar gelang de behoeftes van cliënten en zorg voor goed getrainde medewerkers.
  • Ontwikkel een reeks handvatten voor het testen van uitlegbare pensioencommunicatie. De pensioensector en de overheid zouden hier in samenspraak met de Autoriteit Financiële Markten (AFM) invulling aan kunnen geven.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_tilburg university
B20200214_BlackRock_BLK_eng_black_rgb_small
B20200104_RailOV_logoo.original.grijswaarden
Print
B20190823_mn-logo_small
Bekijk al onze partners