EIOPA: bevoegdheden en rechtsbescherming

Per 1 januari 2011 is het Europese toezicht op financiële instellingen gewijzigd. Er is een Europese toezichthouder op verzekeringen, herverzekeringen en aanvullende pensioenregelingen opgericht, de European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA). EIOPA heeft zowel bevoegdheden die al bestonden voor de wijziging van het Europese toezicht op financiële instellingen als een aantal nieuwe bevoegdheden. De nieuwe bevoegdheden, van een nieuwe toezichthouder, vormden de aanleiding voor dit Netspar paper, geschreven door Ivor Witte (VU A).

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20220412_SPIN_logo+naam_2xPMS_2_voettekst
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
BPL_Pensioen_logo+pay-off - 1610-1225 v1.1_grijswaarden
B20221103_Zwitserlevengrayscale
Bekijk al onze partners