Eigen bijdrage aan ouderenzorg

“Financieel risico verpleeghuiszorg het grootst voor ouderen met laag inkomen”

De verschillen in de eigen bijdragen die ouderen betalen aan langdurige ouderenzorg zijn groot. Zorggebruikers met een laag inkomen zijn over het algemeen een groter deel van hun inkomen aan de eigen bijdrage kwijt dan gebruikers met een hoog inkomen. Vooral de eigen bijdrage voor verpleeghuiszorg is een financieel risico voor ouderen met een laag inkomen. Deze groep gebruikt meer ouderenzorg, en vooral meer verpleeghuiszorg.

Kernboodschap voor de sector

  • Eigen bijdragen aan langdurige zorg vormen financieel risico op de oude dag.
  • Om de vormgeving van eigen betalingen te verbeteren is meer inzicht in gedragseffecten nodig.
  • Maatregelen om via de eigen betalingen thuiszorg te stimuleren leiden tot relatief hoge lasten voor ouderen met een laag inkomen, die moeilijk in staat zijn zorg thuis zelf te organiseren.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20231704_DNB_Blacklogo
svb
B20211216_shell download
B20160708_uva
B20200924_Ortec Finance logo 250px_banner_small
Bekijk al onze partners